Բաշխիչի միացումԽաչաձև անցումԱնկյուն ներքին պարուրակով (ամրացումով)Անկյուն ներքին պարուրակովԵռակողմ ներքին պարուրակովԱնցում ներքին պարուրակովԵռակողմ արտաքին պարուրակովԵռակողմԱնկյուն արտաքին պարունակովԱկյունԱնցում արտաքին պարուրակովԱնցում