KALDO չորանոցները աչքի են ընկնում բարձր որակով

և լայն տեսականիով:

Ներկայացված է 450մմ լայնությամբ և 700-750մմ, 970մմ, 1180մմ բարձրությամբ ինչպես քրոմապատ , այնպես էլ սպիտակ

մոդելների լայն տեսականի:


Չորանոցներ

KALDO չորանոցները աչքի են ընկնում բարձր որակով

և լայն տեսականիով:

Ներկայացված է 450մմ լայնությամբ և 700-750մմ, 970մմ, 1180մմ բարձրությամբ ինչպես սպիտակ, այնպես էլ քրոմապատ

մոդելների լայն տեսականի: 


Չորանոցներ