Եռակողմ ներքին պարուրակովԵռակողմ արտաքին պարուրակով

Նվազող եռակողմԵռակողմԱնկյուն արտաքին պարուրակովԱնկյուն ներքին պարուրակովԱնկյունԱնցում արտաքին պարուրակովԱնցում ներքին պարուրակովՆվազող անցումԱնցումQB-80 Կոդ-36073